BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Harmonogram

Projekt

Pomorski Akcelerator
Kariery Zawodowej

Projekt „Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2018-30.06.2019


Główny cel Projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób w wieku od 18 do 29 lat, z woj. pomorskiego, zamieszkujących zgodnie z KC gminy Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Wartość projektu:
1 779 042,43 zł

Dofinansowanie projektu:
1 689 762,43 zł

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie:
• aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji przez 96 osób,
• podjęcie zatrudnienia przez 42 osoby bierne zawodowo,
• podjęcie zatrudnienia przez 1 osobę niepełnosprawną.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress